פרטים מעיין במדבר

מס טלפון 08-6357967
פקס: 08-6357016
נייד: 052-4379997

מייל:info@maayanbamidbar.co.il, tour@yahel.co.il

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest